Сургалтууд

ЭМЖЖ компанийн амжилт ололт нь ажилтан нэг бүрийн улс орныхоо хөгжилд бодит хувь нэмрээ оруулах гэсэн чин хүсэл эрмэлзэл, хичээл зүтгэл, хамтын хөдөлмөрөөр бий болсон юм

СУРГАЛТЫН ОРЧИН

Төслийн талбайд ажилтнуудын сургалт хөгжлийн үйл ажиллагааг тасралтгүй явуулах зорилгоор сургалт хөгжлийн таатай орчинг цогцоор бүрдүүлсэн байдаг.