ЭМЖЖ эмнэлгийн эмнэлзүйн лаборатори
ЭМЖЖ эмнэлгийн эмнэлзүйн лаборатори

ЭМЖЖ эмнэлгийн эмнэлзүйн лаборатори нь эмнэлзүйн эмгэг судлаач эмч-1, лабораторийн техникч -2 гэсэн бүрэлдэхүүнтэйгээр үйл ажиллагаагаа явуулдаг.   

Манай лаборатори клиник химийн (цусны дэлгэрэнгүй шинжилгээ, биохимийн шинжилгээ, иммунологийн шинжилгээ) шинжилгээг хийж, өвчин эмгэгийн оношлогоонд эмч, эмнэлгийн ажилчид, үйлчлүүлэгчидтэй хамтран ажиллаж байна.

Манай лаборатори нь гематологийн шинжилгээг Япон улсын Sysmex XN 350, биохими, иммунологийн шинжилгээг  

БНХАУ-ын TECOM 6030, цус бүлэгнэлтийн шинжилгээг XL1000e, шээсний шинжилгээг H-III анализаторуудыг ашигладаг.

Бид үйлчлүүлэгч бүртээ чанартай тусламж үйлчилгээг хүргэхийн тулд лабораторийн шинжилгээндээ чанарын дотоод хяналтыг өдөр бүр хийхээс гадна үндэсний хэмжээний чанарын гадаад хяналтанд тогтмол хамрагдаж ирсэн.  Үүнд:

  1. ЭМЯ, ШУГТЭ, Японы Sysmex  корпорацитай хамтран үндэсний хэмжээнд хэрэгжүүлж буй “MEQAS” чанарын гадаад хяналтанд 2008 оноос эхлэн  цусны дэлгэрэнгүй шинжилгээнд XN 350, биохимийн шинжилгээнд TECOM 6030 анализаторуудаар идэвхитэй оролцож ирсэн.
  2. Иммунологийн шинжилгээний чанарын гадаад хяналтанд TECOM 6030 анализаториор TPHA, HCV, HBsAg, HIV зэрэг 4 халдвараар оролцдог.
  3. Цус бүлэгнэлтийн шинжилгээний чанарын гадаад хяналтанд XL1000e анализаториор оролцдог.