ЭМЖЖ Чих хамар хоолойн эмнэлгийн ерөнхий эмч, АУ-ны доктор, профессор