АУ-ны магистр, мэдээгүйжүүлэг-эрчимт эмчилгээний тэргүүлэх зэргийн эмч