АУ-ны магистр, Чих хамар хоолойн ахлах зэрэгтэй эмч