АУ-ны доктор, дэд профессор, Чих хамар хоолой, сонсгол судлалын эмч